نوذر نوذری

Logo

مکانیک صنعتی در صنایع سلولزی و جوشکار حرفه ای

لرستان-بروجرد

۱.مدت ۵ سال کارخانه فراور سلولز زاگرس لرستان شهر بروجرد به عنوان مدیر فنی.

۲.مدت۷ سال مدیر فنی کارخانجات شهرسنگ واقع در لرستان شهرستان بروجرد

۳.مدت ۳سال در نیروگاه هسته ای خنداب اراک.به عنوان جوشکار وفیتر کار.

وسایر شغلهای فنی مهندسی دیگر

 

  • شماره تماس: 09190740018
  • به‌روز شده در 1 ماه قبل

آدرس ایمیل کارجو nozarnozar20@gmail.com

ارتباط از طریق: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

این مطلب در منتشر شده است.