نیروی فنی و مکانیک ( جوشکار ، و قطعه شناسی و دست به آچار …. کامل بلد باشد ) و نیروی برق ( برق صنعتی ) و نیروی که در شرکت کاغذسازی کار کرده باشد نیازمندیم – با 5 سال سابقه کار

کاغذکار کاسپین

از لحاظ جسمانی سالم باشد – سالن قزوین و شهرستان های همجوار باشد.

شماره تماس: 09166339983

برای درخواست این شغل رزومه خود را به آدرس peyman_khasi.1986@yahoo.com ارسال کنید.


با استفاده از رزومه آنلاین خود می توانید برای این شغل و دیگر مشاغل درخواست شغل ارسال کنید. برای ارسال درخواست شغل و رزومه آنلاین خود به این کارفرما روی پیوند زیر کلیک کنید.

این مطلب در منتشر شده است.