سرپرست تولید / مکانیک خط تولید کاغذ

کاغذسازی صافی

تولید کننده لاینر ساده

برای درخواست این شغل رزومه خود را به آدرس safiipaper@gmail.com ارسال کنید.


با استفاده از رزومه آنلاین خود می توانید برای این شغل و دیگر مشاغل درخواست شغل ارسال کنید. برای ارسال درخواست شغل و رزومه آنلاین خود به این کارفرما روی پیوند زیر کلیک کنید.

این مطلب در منتشر شده است.