کارگر ساده و ماهر

کارتن خورشید البرز

شرکت کارتن خورشید البرز به تعدادی کارگرساده و ماهر نیاز دارد

شماره تلفن: 02637777830

شماره تماس: 09108499738

برای درخواست این شغل رزومه خود را به آدرس est.sunpack48@yahoo.com ارسال کنید.


با استفاده از رزومه آنلاین خود می توانید برای این شغل و دیگر مشاغل درخواست شغل ارسال کنید. برای ارسال درخواست شغل و رزومه آنلاین خود به این کارفرما روی پیوند زیر کلیک کنید.

این مطلب در منتشر شده است.