سرپرست کارگاه کارتن سازی

چاپ جعفری رفسنجان

مسلط به چاپ فلکسو ، لب چسب. لمینت و دایکات. تجربه مدیریت کارگاه و افراد

شماره تماس: 09133930336

برای درخواست این شغل رزومه خود را به آدرس Chapjafari@yahoo.com ارسال کنید.


با استفاده از رزومه آنلاین خود می توانید برای این شغل و دیگر مشاغل درخواست شغل ارسال کنید. برای ارسال درخواست شغل و رزومه آنلاین خود به این کارفرما روی پیوند زیر کلیک کنید.

این مطلب در منتشر شده است.