مکانیک – سرشیفت تولید – وایندر من – اپراتور

شرکت سپید دماوند تبریز

شرکت سپید دماوند تبریز
درزمینه تولید کاغذ تست لاینر وفلوتینگ نیازمند به افراد زیر میباشد
مکانیک
سرشیفت تولید
وایندر من
اپراتور
جهت هماهنگی با شماره تلفن
۰۹۱۴۳۱۴۲۸۸۵

شماره تماس: ۰۹۱۴۳۱۴۲۸۸۵
این مطلب در منتشر شده است.