مدیر فروش و کارشناس فروش

تولید کننده ورق و کارتن

یک واحد تولید کننده ورق و کارتن نیاز به یک مدیر فروش و تعدادی کارشناس فروش دارد
ارسال رزومه در واتس آپ
۰۹۳۵۵۳۵۵۸۸۲

شماره تماس: ۰۹۳۵۵۳۵۵۸۸۲
این مطلب در منتشر شده است.