رفع موانع تولید با کاهش فرایند صدور مجوز

یک فعال تعاونی طولانی بودن روند صدور مجوز در بخش تولید و واردات بی رویه کالا را از جمله موانع پیش روی تولید عنوان کرد.

عباس سالاری در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در حال حاضر در بسیاری از قوانین و آئین نامه های صادره موانع جدی وجود سر راه تولیدکنندگان وجود دارد و قوانین و مقررات دست و پاگیر باعث شده تا تولیدکنندگان برای گرفتن مجوز دچار مشکل شوند.

وی با اشاره به طولانی بودن روند صدور مجوز افزود: در بیشتر موارد تولیدکننده باید از چند دستگاه مجوز بگیرد و همین فرایند طولانی اخذ مجوز موجب می شود تا سرمایه گذار رغبتی به ادامه کار نداشته باشد و ترجیح بدهد به جای سرمایه گذاری در بخش تولید به حوزه های دیگری مثل خرید و فروش ملک ورود کند.

به اعتقاد این فعال تعاونی تولیدکنندگان باید از یک پنجره واحد مورد حمایت قرار گیرند و با استفاده از دانش های نوین روز این فرایند را به کوتاه ترین زمان ممکن کاهش دهند.

سالاری تصریح کرد: برای حمایت از بخش تولید و رفع موانع پیش رو نقش مردم مهم است و باید سرمایه های خرد و کلان مردم از بازارهای سیاه خارج شود و به سمت بخشهای تولیدی حرکت کند.

رئیس اتاق تعاون هرمزگان در پایان تقویت تولید را زمینه ساز توسعه اقتصادی و اجتماعی دانست و ابراز امیدواری کرد: با اشتغالزایی و ایجاد فرصتهای شغلی بسیاری از آسیبهای اجتماعی برطرف شود و تعادل در نظام تولید و توزیع از طریق حمایت و پشتیبانی از تولید به وجود آید.

این مطلب در اخبار منتشر شده است.