نیروی فنی و مکانیک با تجربه و با 5 سال سابقه کار ( جوشکار ، و قطعه شناسی و دست به آچار …. کامل بلد باشد )

این شغل منقضی شده است.
این مطلب در منتشر شده است.