کارگر بسته بندی – راننده لیفتراک

سایت عظیم کارتن

کارخانه تولید ورق و کارتن، عظیم کارتن ،به نیروهای  زیر نیازمند است :
کارگر بسته بندی 4 نفر
راننده لیفتراک
شماره تماس :
09102019803

شماره تماس: 09102019803
این مطلب در منتشر شده است.