اپراتور سلفون کشی و لمینت دوبلکس

این شغل منقضی شده است.
این مطلب در منتشر شده است.