اپراتور تولید ورق – اپراتور چاپ – کنترل کیفیت

سایت عظیم کارتن

کارخانه تولید ورق و کارتن، عظیم کارتن ،به نیروهای  زیر نیازمند است :
اپراتور تولید ورق
اپراتور چاپ
کنترل کیفیت
شماره تماس :
09102019803

 

شماره تماس: 09102019803
این مطلب در منتشر شده است.